สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)

สร้างเมื่อ: 30/07/2020 อ่าน: 12,505 ครั้ง


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (ตั้งอยู่ภาคในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร