คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/07/2020 อ่าน: 2,000 ครั้ง


คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
2. อาจารย์ สาขาการประถมศึกษา 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
3. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ(0083) 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
4. อาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ(3749) 1 อัตรา (ปริญญาโท-เอก)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

สอบถาม โทร. 0-7333-1301

ประกาศรับสมัคร