สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/07/2020 อ่าน: 4,496 ครั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1.1 นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา (สาขาการจัดการโสจิสติกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 - 8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่  และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.3,ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 - 10,200 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.3,ม.6) หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
* ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

7. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590-8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ป.4-ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขา
- มีใจรักในงานบริการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2202-6800 ต่อ 1518

ประกาศรับสมัคร