สำนักงาน กศน.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

สร้างเมื่อ: 30/06/2020 อ่าน: 963 ครั้ง


สำนักงาน กศน.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ทุกสาขา
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
3. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแล้วถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภากำหนดโดยคุณสมบัติของการเป็นครู กศน.ตำบล และครูศูนย์การเรียนชุมชน ไม่ผูกพันกับคุณสมบัติการสมัครสอบครูผู้ช่วยแต่อย่างใด
4. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร