โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/06/2020 อ่าน: 1,272 ครั้ง


โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
- ช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- ช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ การควบคุมชั้นเรียน การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ภายใต้คำแนะนำของครูประจำการและนักวิชาชีพเฉพาะ
- มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดหอพัก ดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้านักเรียน และดูแลความเรียบร้อยในหอพัก
- เป็นผู้ช่วยครูหอพักในการดูแลนักเรียน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. คนงาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน หรือช่างไฟฟ้า มีความรู้ด้านงานเกษตร ฯลฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สอบถามโทร.08-1882-8550)

ประกาศรับสมัคร