วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง หมวดวิชาสังคมศึกษา

สร้างเมื่อ: 30/06/2020 อ่าน: 894 ครั้ง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง หมวดวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: ครูพิเศษสอน (ครูอัตราจ้าง) หมวดวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว สังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการ/สังคมศาสตร์/พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร