สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

สร้างเมื่อ: 30/06/2020 อ่าน: 1,293 ครั้ง


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร