สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 8,783 ครั้ง


สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่านก.พ.)
1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการเงินบัญชี การเงินและธนาคาร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

5. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการเงินบัญชี การเงินและธนาคาร
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 2-10 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร