โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 462 ครั้ง


โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ก.ค.ศ.กำหนด
3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ส่งมาด้วยนี้
5 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตามจรรณยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์) ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร.09-9046-9990

ประกาศรับสมัคร