วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 715 ครั้ง


วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ปฏิบัติงานวิทยาการอาชีพคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ และที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาคณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิตประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องรับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

2. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
-  ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ และที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์) /เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร