กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 3,853 ครั้ง


กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง)
- เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สังกัดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ส่วนกลาง)
- เงินเดือน 18,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ปริญญาตรีทุกสาขา

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
- เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
- เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิม.3

5. ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
- เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- วุฒิม.3

สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่มีตำแหน่งว่างตามรายชื่อด้านบน ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร