สำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัคร 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 2,038 ครั้ง


สำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร รับสมัครอาสาสมัคร 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม
1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กรุงเทพมหานคร ใต้สะพานพระปกเกล้า จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา ครุศาสตร์ จิตวิทยา

2. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำรถสวัสดิการเคลื่อนที่ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

3. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา
- วุฒิปวช. 1 อัตรา

4. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 5 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 1 อัตรา
- วุฒิปวช. 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิ  2 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1-24 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2245-5162

ประกาศรับสมัคร