สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 66 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 5,645 ครั้ง


สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 66 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน
1. ผู้บริหารสายงานลงทุน (ระดับ 6) จำนวน 1 อัตรา
2. นักจัดการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4/5) จำนวน 7 อัตรา
3. นักจัดการลงทุนอาวุโส (ระดับ 1/2/3) จำนวน 17 อัตรา
4. ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง (ระดับ 6) จำนวน 1 อัตรา
5. นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4/5) จำนวน 4 อัตรา
6. นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส (ระดับ 4/5) จำนวน 3 อัตรา
7. นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน (ระดับ 1/2/3) จำนวน 4 อัตรา
8. นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ระดับ 1/2/3) จำนวน 3 อัตรา
9. ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 6) จำนวน 1 อัตรา
10. นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4/5) จำนวน 3 อัตรา
11. นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4/5) จำนวน 2 อัตรา
12. นักยุทธศาสตร์การลงทุน (ระดับ 1/2/3)  จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 1/2/3) จำนวน 4 อัตรา
14. ผู้บริหารสายงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน (ระดับ 6) จำนวน 1 อัตรา
15. นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4/5) จำนวน 1 อัตรา
16. นักสารสนเทศด้านการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4/5) จำนวน 1 อัตรา
17. นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน (ระดับ 1/2/3) จำนวน 9 อัตรา
18. นักสารสนเทศด้านการลงทุน (ระดับ 1/2/3) จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน
1) ระดับ 1 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท
2) ระดับ 2 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
3) ระดับ 3 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 55,000 บาท
4) ระดับ 4 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
5) ระดับ 4 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 115,000 บาท
6) ระดับ 6 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2563 (สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทาง E-mail)

ประกาศรับสมัคร