สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 67 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 5,962 ครั้ง


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 67 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฏาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) บรรจุครั้งแรก 50 อัตรา
2. นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
3. นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
4. วิศวกรปฏิบัติการ(โยธา) บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-31 กรกฏาคม 2563
 
ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร