มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 801 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
2. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2563 (สมัครทางE-mail หรือสมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร