โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 741 ครั้ง


โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-17 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร