โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 29/06/2020 อ่าน: 1,565 ครั้ง


โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2563
 
รายละเอียด
ประกาศสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร