คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/06/2020 อ่าน: 2,173 ครั้ง


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม งานบริการจ่ายยา จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศหญิงหรือเพศชายเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-อายุระหว่าง 25 -35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-มีจิตอาสา รักงานบริการผู้ป่วย สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี-มีความกระตือรือร้นในงานที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย
-มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
-เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม
-สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 -มีสิทธิการลาตามระเบียบของคณะฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร