โรงพยาบาลป่าพะยอม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม

สร้างเมื่อ: 28/06/2020 อ่าน: 622 ครั้ง


โรงพยาบาลป่าพะยอม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประเภทเงินบำรุง
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร