เทศบาลตำบลท่าข้าม รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง)

สร้างเมื่อ: 28/06/2020 อ่าน: 1,060 ครั้ง


เทศบาลตำบลท่าข้าม รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: คนงานทั่วไป (กองคลัง) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร หรืองานสำนักงาน และสามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5316-0381

ประกาศรับสมัคร