เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/06/2020 อ่าน: 3,241 ครั้ง


เทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตราเงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและทักษะที่ปฏิบัติและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานบรรเทาสาธารณภัย 10 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิ
- สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้
- เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้

2. คนงานทะเบียนราษฎร 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิ
- สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้
- เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้

3. คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าจอดยานยนต์ 7 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิ
- สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้
- เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคาร 7 ชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร