มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องบัตร

สร้างเมื่อ: 27/06/2020 อ่าน: 1,686 ครั้ง


มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งแนบเอกสารวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร.0-5596-7939

ประกาศรับสมัคร