กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,305 ครั้ง


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 12,000 บาท
- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่ทางราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ที่ กองบริหารการบินเกษตร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์02-109-5100 ต่อ 551 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร