ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 2,860 ครั้ง


ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-17 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการประมง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาดังนี้
- ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์

- ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางชีววิทยาทั่วไป ทางเทคโนโลยีทางทะเล ทางพันธุ์ศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

-ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวาริชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

- ในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

- ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ตั้งแต่วันที่ 8-17 มิถุนายน 2563 ในวันราชการ โทร.0-7433-5244 หรือ 0-7433-5245

ประกาศรับสมัคร