ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,368 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) (ละงู) ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7474-0136

ประกาศรับสมัคร