สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 752 ครั้ง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานผังเมือง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร