สำนักงาน พมจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 724 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.หนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมับติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 2-9 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร