สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,841 ครั้ง


สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาการตลาด สาขาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5531-3146

ประกาศรับสมัคร