โรงพยาบาลสิชล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 542 ครั้ง


โรงพยาบาลสิชล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 6,560 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 22-29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร