สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 10,856 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 12 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร