กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 989 ครั้ง


กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 35 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี โดยสามารถพูด อ่าน เขียน และประสานงานโดยใช้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ดี
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรม Microsort Word, Excel, Power Point
6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มิถุนายน 2563 (สมัครทาง E-mail) สอบถามโทร.0-2203-5000 ต่อ 40203

ประกาศรับสมัคร