มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,536 ครั้ง


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ด้านสาขาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การจัดการด้านการสื่อสาร การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจและศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. นักจัดการงานทั่วไป (กองบริหารงานกลาง) 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. นักจัดการงานทั่วไป (กองส่งเสริมวิชาการ) 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าผู้สมัครจะครบจำนวนที่รับ
สมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทร. 0-3805-4244 (สนใจตำแหน่งไหน ควรโทรไปถามสอบก่อนที่จะไปสมัคร)

ประกาศรับสมัคร