โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 3,604 ครั้ง


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา เงินเดือน 14,760 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 333.47 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การธนาคารและธุรกิจการเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเวินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

3. พนักงานเก็บเอกสาร 8 อัตรา ค่าจ้างวันละ 305.21 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร