โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 2,011 ครั้ง


โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 360 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 360 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3. พนักงานประกอบ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4483-7100 ต่อ 2317

ประกาศรับสมัคร