โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 1,784 ครั้ง


โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 11,340 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท
-  มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3270-9999 ต่อ 1104

ประกาศรับสมัคร