มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/05/2020 อ่าน: 3,739 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครงาน 5 อัตรา ตามโครงการ “อว.สร้างงาน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน
1. พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองสงขลา 2 อัตรา
2. พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอสิงหนคร 2 อัตรา
3. พื้นที่ปฏิบัติงาน อำเภอสทิงพระ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1 มีคุณวุฒิระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
2 เป็นคนที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดสงขลา และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 4 อำเภอ พื้นที่เป้าหมายหรือสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น ๆ ได้ (อำเภอเมืองสงขลา / อำเภอคลองหอยโข่ง / อำเภอสิงหนคร / อำเภอสทิงพระ)

ตั้งแต่วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563 (สมัครออนไลน์) สอบถามได้ที่: โทร.0-7426-0200 ต่อ 1146 หรือ 08-3196-0022

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร