โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 1,297 ครั้ง


โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร