มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 812 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร