สสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 968 ครั้ง


สสอ.เมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการจ้างบุคลากรสายวิชาชีพสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1   
ชื่อตำแหน่ง: แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 600 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3230-0130

ประกาศรับสมัคร