สำนักงาน พมจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 2,649 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดจังหวัดนนทบุรี (ศาลากลางจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร