สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 21/05/2020 อ่าน: 1,141 ครั้ง


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปาง เลขที่ 401 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1-9 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร. 054 227768 หรือ 054 225478

ประกาศรับสมัคร