ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/05/2020 อ่าน: 3,950 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ.ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) **หนองหาร,สันทราย** ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5349-8428 หรือ 0-5349-8556

ประกาศรับสมัคร