สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/05/2020 อ่าน: 3,667 ครั้ง


สพป.ลำพูน เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กําหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ตรงตามประกาศที่เปิดรับสมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการเลือกสรรวันสุดท้าย และในวันจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุ ุสภาออกให้ต้องยังไม่หมดอายุ

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร