สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 รับสมัครงาน ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ

สร้างเมื่อ: 19/05/2020 อ่าน: 3,239 ครั้ง


สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 รับสมัครงาน ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร.0-5311-2220

ประกาศรับสมัคร