กรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2020 อ่าน: 11,057 ครั้งกรมการปกครอง เตรียมเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศจาก กรมการปกครองแจ้งทุกอำเภอ เตรียมจ้างลูกจ้างตามโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเชื้อในเขตท้องที่ 1 คน 1 ตำบล จำนวนรวม 7,255 อัตรา จ้างระยะเวลา4 เดือน อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
คุณสมบัติคร่าวๆ
1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. วุฒิม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า
3. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19
4. มีภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้านในเขตตำบลที่จะสมัคร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563 (แต่ละอำเภอรับสมัครไม่พร้อมกัน) สนใจสอบถามที่ว่าการอำเภอใกล้บ้าน

ประกาศรับสมัคร