สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/04/2020 อ่าน: 8,075 ครั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1.1 นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (เพศชาย)

1.2. นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานวิชาการพยาบาล) 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 - 8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่  และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.3,ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

6. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 - 8,300 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ป.4-ม.6) หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ทุกสาขา
- มีใจรักในงานบริการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2202-6800 ต่อ 1518

ประกาศรับสมัคร