กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,327 ครั้ง


กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 1 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ(ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ) ที่ กพ.รับรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร