มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 735 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674ต่อ 446 หรือ 0-2909-1434

ประกาศรับสมัคร