(เลื่อนรับสมัคร) สสจ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 83 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 6,732 ครั้ง


(เลื่อนรับสมัคร) สสจ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 83 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
3. นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา
4. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
5. นักโภชนาการ 3 อัตรา
6. นักจิตวิทยา 1 อัตรา
7. นักวิชาการสาธารณสุข 9 อัตรา
8. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 19 อัตรา
9. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
13. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา
14. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
15. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา
16. พนักงานช่วยการพยาบาล 6 อัตรา
17. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา
18. พนักงานบริการ 9 อัตรา
19. พนักงานประจำตึก 3 อัตรา
20. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
21. พนักงานพิมพ์ 4 อัตรา
22. พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา