โครงการชลประทานราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา

สร้างเมื่อ: 24/03/2020 อ่าน: 1,025 ครั้ง


โครงการชลประทานราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเกษตรกรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
อัตราค่าตอบแทนวันละ 377.85 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นเกษตรกรในพื้นที่

สถานที่รับสมัคร: (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563)
1.งานบริหารทั่วไป โครงการชลประทานราชบุรี เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.0 3232 5798 2.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โทร. 08 0022 4607
3.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โทร. 08 9141 3482
4.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โทร.08 6533 7453